Zaznacz stronę

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy House of Cotton (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2. Właścicielem Sklepu jest: House of Ideas LLC, 810 Pony Express RD Cheyenne, WY 82009, USA, adres email: sklep@houseofcotton.pl, telefon: +48 846 846 103 (czynny w godz. 9-16 w dni powszednie).

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Sklep prowadzi sprzedaż tkanin, pasmanterii i akcesoriów krawieckich.

 

§2 Towary

 

1. Wszystkie oferowane w Sklepie towary są nowe i wolne od wad fizycznych.

2. Tkaniny oferowane w Sklepie pochodzą od producentów (polskich i z krajów UE), a tekstylia szyte są na zamówienie przez nas lub osoby z nami współpracujące.

3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które należy doliczyć do ceny towarów, w zależności od wybranej metody wysyłki. Rachunki wysłane e-mailowo (faktury elektroniczne) nie wymagają podpisu. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania cen promocyjnych bez podania czasu trwania promocji. Promocje się ze sobą nie łączą.

4. W naszym sklepie sami robimy zdjęcia sprzedawanych towarów i staramy się by były jak najbliższe rzeczywistości. Faktyczny wygląd towarów może się jednak różnić od przedstawionego na zdjęciu, szczególnie jeśli chodzi o kolory, na których wyświetlanie wpływ mają np. ustawienia monitora.

5. Opisane w pkt 4. różnice między faktycznym wyglądem towaru a jego zdjęciem na stronie nie stanowią wad fizycznych ani nie mogą być podstawą do uznania niezgodności towaru z umową.

6. Niektóre towary mogą być w danej chwili niedostępne. Stan magazynowy towarów jest automatycznie aktualizowany, jednak może wystąpić sytuacja, w której między dodaniem towaru do koszyka, a realizacją zamówienia ktoś inny wcześniej dokona zakupu. Również w przypadku, gdy zamawiany jest produkt z tkaniny oferowanej w Sklepie, który między wyborem tkaniny spośród aktualnie dostępnych, a zakończeniem realizacji zamówienia zostanie wykupiony. Wtedy Sklep powiadomi niezwłocznie o zaistniałej sytuacji i przedstawi termin dostawy danej tkaniny wg najlepszej wiedzy, jaką otrzyma od dostawcy.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do:

– wprowadzania i wycofania towaru z oferty sklepu w ciągu dnia;

– zmian cen oferowanych towarów oraz wycofywania promocji bez wcześniejszego informowania klientów (ceną wiążącą jest cena towaru w momencie składania zamówienia).

 

§3 Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, nie przyjmujemy zamówień złożonych mailowo i telefonicznie, poza wyjątkowymi, sporadycznymi sytuacjami. Zamówienia przyjmowane mailowo oraz telefonicznie obciążone są ryzykiem błędu, ponadto ich realizacja trwa dłużej. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Nie jest możliwe składanie zamówień anonimowo. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia i/lub nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. dane Klienta są niepełne lub nieprawidłowe) zostanie ono uznane za niezłożone po upływie pięciu dni roboczych.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Podane ceny ani żadne inne dane o towarach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu normy Kodeksu Cywilnego. nie stanowią wiążącej oferty Sklepu. Celem prezentacji informacji jest zaproszenie Klientów do składania zamówień. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a także ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu.

7. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki . 

 

§4 Płatności i koszty dostawy

 

1. Klient ma do wyboru formy następujące formy płatności:

– przelew

– PayPal

– płatności elektroniczne (przelew natychmiastowy i karta płatnicza)

2. Dostępne formy płatności elektronicznych, którymi można realizować płatność:

– BLIK

– GPay

– Przelewy natychmiastowe z banków:

 • mBank
 • ING
 • iPKO
 • Santander
 • Peakao
 • Millennium
 • Alior
 • Credit Agricole
 • Inteligo
 • BNP Paribas
 • Get In
 • T-Mobile Usługi Bankowe
 • Citi Handlowy
 • Pocztowy24
 • Nest Bank
 • Plus Bank
 • BOŚ
 • PBS
 • Toyota Bank
 • Noble Bank
 • Envelo Bank
 • Volkswagen Bank
 • Bank Spółdzielczy w Sztumie, Lututowie, TOruniu, Białej Rawskiej, Bank Spółdzielczy Rumia, Krakowski Bank Spółdzielczy

– Przelew z innego banku/przelew tradycyjny (po wyborze opcji: “Mam konto w innym banku”)

– Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Cennik dostaw dostępny jest w zakładce Koszty dostawy.

5. Dane do przelewu podane są w zakładce Kontakt i dane firmy.

6. Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką oraz Blue Media S.A., siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpłacony w całości.

7. W przypadku niepowodzenia/rezygnacji z płatności elektronicznych możliwe jest wykonanie płatności przelewem na podane powyżej konto, po uprzednim poinformowaniu Sklepu (sklep@houseofcotton.pl) o zmianie sposobu płatności na przelew.

8. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Klient powinien uregulować płatność w ciągu 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

 

§5 Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej, Inpost lub innej firmy kurierskiej).

2. Termin realizacji zamówień za pobraniem liczy się od momentu  otrzymania wpłaty za zamówienie lub potwierdzenia zmian w zamówieniu dokonanych przez Klienta.

3. W przypadku płatności zwykłym przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Termin realizacji zamówienia jest podany w zakładce Koszty dostawy. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym Towarze. Zamówione Towary powinny zostać wydane Kupującemu w terminie do 30 dni , chyba że w opisie Towaru został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu Towaru. 

6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu w przypadku przejściowego braku towaru w magazynie lub w drukarni spowodowanego niezależnymi od sklepu przyczynami.

7. Przesyłki nieodebrane przez klienta po dwóch nieudanych próbach doręczenia przez kuriera, będą zwracane do nadawcy na koszt Klienta.

 

§6 Reklamacje

 

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy, klient ma prawo do złożenia Sklepowi reklamacji z tytułu rękojmi (podstawa – Kodeks Cywilny). Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (rachunek) lub podanie numeru zamówienia, ewentualnie nazwiska, na jakie zamówienie było składane.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny i nie może nosić śladów eksploatacji, w szczególności nie może być pocięty ani wyprany.

3. W celu usprawnienia realizacji reklamacji Klient powinien zawrzeć w treści reklamacji następujące informacje:

– informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia niezgodności/wady;

– żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

– dane kontaktowe składającego reklamację

4. Klient ma prawo zażądać obniżenia ceny/zwrotu pieniędzy lub naprawy/wymiany reklamowanego produktu.

– Obniżenie ceny/zwrot pieniędzy: Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

– Naprawa/wymiana: Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania Klienta za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta skutkuje dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W ciągu 7 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji, będzie ona uznana w sposób wybrany przez Klienta: zwrot pieniędzy, naprawa uszkodzenia bądź wymiana towaru na pozbawiony wad.

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

8. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej towaru, za który dokonywana była opłata kartą płatniczą, zwrot środków nastąpi na tę samą kartę.

9. Tkaniny są barwione i drukowane różnymi metodami i niektóre z nich mogą farbować. Prosimy o sprawdzanie czy farbują przed łączeniem z innymi kolorami. Farbowanie nie jest podstawą do reklamacji.

10. Kurczliwość bawełny wynosi 5-10%. Prosimy o zamawianie z zapasem i poddawanie tkanin dekatyzacji przed szyciem (zamoczenie w wodzie o temperaturze takiej, w jakiej później będą prane). Kurczenie się tkanin w praniu nie jest podstawą reklamacji.

11. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu.

2. Odstąpienie od umowy dokonywane jest przez złożenie oświadczenia (wzór do pobrania np. tutaj) i wysłanie w formie elektronicznej na adres Sklepu (sklep@houseofcotton.pl) lub w formie papierowej na adres House of Ideas, ul. Leszczyńskiego 17C 02-496 Warszawa.

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłać zwracany towar do sklepu (na adres House of Ideas, ul. Leszczyńskiego 17C 02-496 Warszawa) lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

4. Jeżeli Sklep nie zaproponuje, że sam odbierze produkt od Klienta, wówczas Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) przy czym powinien zwrócić uwagę na to by przesyłany towar dotarł do Sklepu w stanie nieuszkodzonym. W związku z powyższym Sklep nie przyjmuje zwrotów wysyłanych “za pobraniem”.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi także koszty zwrotu produktów, jeżeli ze względu na swój charakter produkty te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8 Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

3. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

4. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klientów dane do następujących podmiotów:

i) firmy kurierskie,

ii) operatorzy systemów płatności

iii) firmy świadczące usługi księgowości internetowej

iv) firmy świadczące usługi CRM

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Klientów informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym newslettera.

6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

7. Szczegółowy regulamin dotyczący ochrony danych osobowych i plików cookies znajduje się w zakładce Polityka prywatności.

 

§9 Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, opisów towarów i tutoriali) bez pisemnej zgody Sklepu i bez podania ich źródła.

 

§10 Przedsiębiorcy na prawach konsumentów 

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego (czyli że np. nie kupuje tkanin w celu szycia z nich produktów na sprzedaż, ale na własny użytek).

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

– niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
– odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
– prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z pkt V Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§12 Opinie

 

1. Sprzedawca może udostępniać Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Stronie, Platformie, Produktach i Treściach cyfrowych, w ramach Strony, mailowo lub za pośrednictwem serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich.

2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Strony, w szczególności po zakupie Produktów, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów lub słów obraźliwych.

4. Zakazane jest umieszczanie opinii bez uprzedniego korzystania ze Strony, Platformy lub Produktów, noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej.

5. Sprzedawca dokonuje weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności , czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali lub kupili Produkty.

6. Sprzedawca nie przewiduje jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani nie płaci za wystawienie opinii.

 

§13 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez właściwy Sąd.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023.